หนีตาย โมกาดิชู เป็นส่วนหนึ่งของประเทศโซมาเรีย ในช่วงยุคปี 80 90 นั้น ที่นี่ ได้เกิดความขัดแย้ง ทางการเมืองครั้งใหญ่ บานปลายจนกลายเป็น สงครามกลางเมือง

หนีตาย โมกาดิชู เป็น

Read more